Skip to content Skip to footer

ЗБИРКА ПЛАКАТА

Збирка плаката садржи грађу која приказује политичку, привредну и друштвену историју Јагодине и околног подручја у периоду од 19. века до данас. Може се рећи да доминирају плакати који се односе на политичку и друштвену историју овог подручја. На прикупљеним плакатима се може пратити и сам развој плаката као средства обавештвања и пропаганде тј. од оних старијих на којима доминира писани текст до савремених на којима је доминатан визуелни аспект. Сакупљена грађа сведочи о веома динамичној прошлости овог краја.

Кустос збирке: Душко Грбовић