Skip to content Skip to footer

МИНЕРАЛОШКА ЗБИРКА

Највећи број примерака, уједно и најрепрезентативнијих минерала у збирци, потиче из рудника Стари Трг (Трепча), једног од најзначајнијих рудника олова и цинка у Европи. Међу њима се лепотом и атрактивношћу посебно истичу примерци кристалних друза марматита (варијетет сфалерита) и калцита са родохрозитом и пиритом. Збирка такође обухвата и минерале који чине део геолошке разноврсности Поморавља и могу се наћи у нашем окружењу. То су минерали који улазе у састав кристаластих шкриљаца Српско-македонске масе, као што су на пример изузетни, крупни листасти агрегати мусковита са Јухора или примерци кварца који се у виду импозантних кварцних жица јавља на Црном врху. Поред несумњиве естетске вредности, ови минерали имају и велики едукативни значај.

Кустос збирке: Невена Цветковић